Ogrodzenia elektryczne - informacje ogólne

Ogrodzenia elektryczne przeznaczone są przede wszystkim do hodowli zwierząt gospodarskich - bydło, owce, kozy, konie. W dzisiejszych czasach ogrodzenia wykorzystywane są również do zabezpieczania terenu, na którym trzymane są psy. Ogrodzenia elektryczne mogą być stosowane również w celu ochrony dzikich zwierząt. Znajdują również zastosowanie w ochronie terenów wodnych przed wydrami i zabytków przed ptakami. Wykorzystywane są również w hodowli zwierząt egzotycznych w ogrodach zoologicznych.

 

Informacje ogólne

 

Zwierzę musi mieć możliwość oddalenia się od ogrodzenia. Nie należy stosować drutu kolczastego. Wszystkie części ogrodzenia elektrycznego tworzą system, gdzie każda część musi prawidłowo pełnić swoje funkcje.

 

10 zasad właściwej instalacji ogrodzenia elektrycznego:

 

1. Ogrodzenie należy utrzymać czyste i wolne od roślinności (trawa, gałęzie), gdyż dochodzi do ściągania impulsów do ziemi i obniżeniu skuteczności ogrodzenia. W przypadku zasilania bateryjnego dochodzi do nadmiernego zużycia baterii.
2. Należy zapewnić perfekcyjne uziemienie. Minimalnie 1 m głębokości, ewentualnie na kilku miejscach. Należy wybrać najwilgotniejsze miejsce - zwiększa się przewodność. Użyj odporny na korozję, dobrze przewodzący metal, zabezpiecz przewodzące połączenie międzu tyczkami uziemiającymi oraz między własnym generatorem łącznie z kontaktami na urządzeniu - użyj kabli o wysokim napaięciu.
3. Nie łącz plastikowych kabli jedynie węzłami. Do spojenia użyj przynajmniej miękkiego żelaznego drutu. Do pasków użyj oryginalnego łączenia.
4. Przewody ogrodzenia nie mogą być nigdzie uszkodzone.
5. Należy używać tylko dobrze przewodzących materiałów. Użycie przewodów z małym oporem jest konieczne zwlaszcza przy długich ogrodzeniach (ponad 2 km ogrodzenia).
6. Przewód i przede wszystkich tyczka uziemiająca nie mogą być zardzewiałe - rdza izoluje. 
7. Nie należy używać uszkodzonych albo niejakościowych izolatorów - mogą być wielkie straty.
8. Zapewnij dobre podłączenie zasilania z ogrodzeniem. Należy do tego celu użyć kabla o wysokim napięciu.
9. W przypadku zasilania bateryjnego należy regularnie kontrolować stan baterii.
10. Nie zapomnij, że na każdym miejscu ogrodzenia musisz mieć napięcie minimalnie 2000 V. To jest wartość napięcia, która pokona odporność zwierzęcej skóry. U wielkich zwierząt jest to 3000 V. 


Przy wyborze i przygotowaniu ogrodzenia musisz uwzględnić:

 

•Jakie zwierzęta chcesz ogrodzić ? 
•Wrażliwe zwierzęta (koń, pies)
•Mniej wrażliwe zwierzęta (bydło, owce)
•Jak silna roślinność występuje na pastwisku ?
•Chcesz przenośne czy stałe ogrodzenie ?
•Długość przewodów - układ i ich liczba ?
•Jaki rozstaw prętów i słupów ?
•Ile narożników będzie mieć ogrodzenie ?
•Ile wejść będzie miało ogrodzenie ?
 

•Ogrodzenie elektryczne jest systemem, w którym wszystkie elementy muszą być dobrze zainstalowane. Nawet dobre przygotowanie własnych ogrodzeń nie gwarantuje w 100%, że zwierzęciu nie uda się wyjść poza ogrodzenie, np. gdy się spłoszy. Dlatego ważne jest, aby ogrodzenie znajdujące się w pobliżu np. drogi komunikacyjnej, dopełnić solidnym ogrodzeniem.
•Przy każdym typie ogrodzenia elektrycznego w sekcji "Przewodnik po instalacji" znajdziesz jego dane techniczne.
•Przy wyborze należy zwrócić uwagę przede wszystkim na maksymalną moc w dżulach, która informuje nas, jak silne jest urządzenie. Dla koni na małych zagrodach potrzebujemy urządzenia od 1 dżula energii, dla bydła i owiec urządzenia o mocy minimalnie 3 dżuli.

Ogrodzenia elektryczne - informacje ogólne

 

ciara

  

Farmárik, s.r.o., Bolešov 448, 018 53 Bolešov

sales@farmarik.pl 

Tel. +48 604 662 314 (kontakt w języku polskim 8:30 - 9:30)

Tel: +421 948 122 561 (kontakt w języku słowackim 7:30 - 15:30)

 

ciara

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Strona korzysta z plików cookies. More info