Uziemienie, wymagane wysokości ogrodzeń, procedury dla poszczególnych zwierząt

Uziemienie i moc dla poszczególnych zwierząt

 

 

Wymagane wosokości ogrodzeń

To, co tu mamy to kilka instrukcji dotyczących wysokości przy instalacji ogrodzenia elektrycznego.

 

 

 

ciara

  

Farmárik, s.r.o., Bolešov 448, 018 53 Bolešov

sales@farmarik.pl 

Tel. +48 604 662 314 (kontakt w języku polskim 8:30 - 9:30)

Tel: +421 948 122 561 (kontakt w języku słowackim 7:30 - 15:30)

 

ciara

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Strona korzysta z plików cookies. More info