ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Imię, nazwisko: .........................................................................................
Adres: .........................................................................................
Numer telefonu / email: .........................................................................................
(dalej zwany jako „konsument")
oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), odstępuję od umowy zawartej z firmą Farmárik, s r.o. z siedzibą pod adresem Bolešov 448, 01853 Bolešov, IČ: 36745057, DIČ: 2022335249 (dalej zwany jako „sprzedawca").
Konsument zobowiązuje się w ciągu 14 dni zwrócić zakupione produkty według poniższego zestawienia: 
Numer zamówienia i numer faktury: .........................................................................
Data zamówienia (wystawienia faktury): .........................................................................
Data odebrania zamówienia: .........................................................................
Produkty, które konsument zwraca (pełna nazwa i kod towaru zgodne z ofertą na copos.ekatalog.biz/)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Konsument zwrócił produkt w miejscu odbioru osobistego : .......................
Data otrzymania produktu w sklepie albo przez pracownika e-shopu: ......................
Produkt był dostarczony na adres sprzedawcy następującą firmą dostawczą:
.................................................................................................................................................
Powód zwrotu produktu (fakultatywnie):............................................................................
.................................................................................................................................................
Sprzedawca zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, ma prawo żądać zwrotu kosztów zmniejszenia wartości towaru, który powstał w wyniku korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Proszę o zwrot pieniędzy przekazem pocztowym na adres: ......................
Proszę o zwrot pieniędzy na konto bankowe: ....................................................................
Szczegółowe informacje na temat możliwości zwrotu towaru i odstąpienia od umowy określone są w ustawie o prawach konsumenta w rozdziale 4.
Konsument i Sprzedawca swoimi podpisami potwierdzają prawdziwość danych.
Miejscowość ..................................., data................................, podpis konsumenta.......................................
Miejscowość ..................................., data................................, podpis sprzedawcy...................................

Strona korzysta z plików cookies. More info