ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Imię, nazwisko: .........................................................................................
Adres: .........................................................................................
Numer telefonu / email: .........................................................................................
(dalej zwany jako „konsument")
oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), odstępuję od umowy zawartej z firmą Farmárik, s r.o. z siedzibą pod adresem Bolešov 448, 01853 Bolešov, IČ: 36745057, DIČ: 2022335249 (dalej zwany jako „sprzedawca").
Konsument zobowiązuje się w ciągu 14 dni zwrócić zakupione produkty według poniższego zestawienia: 
Numer zamówienia i numer faktury: .........................................................................
Data zamówienia (wystawienia faktury): .........................................................................
Data odebrania zamówienia: .........................................................................
Produkty, które konsument zwraca (pełna nazwa i kod towaru zgodne z ofertą na copos.ekatalog.biz/)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Konsument zwrócił produkt w miejscu odbioru osobistego : .......................
Data otrzymania produktu w sklepie albo przez pracownika e-shopu: ......................
Produkt był odesłany na adres sprzedawcy następującą firmą dostawczą:
.................................................................................................................................................
Powód zwrotu produktu (pole nieobowiązkowe):............................................................................
.................................................................................................................................................
Sprzedawca zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, ma prawo żądać zwrotu kosztów zmniejszenia wartości towaru, który powstał w wyniku korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Proszę o zwrot pieniędzy na konto bankowe: ....................................................................
Szczegółowe informacje na temat możliwości zwrotu towaru i odstąpienia od umowy określone są w ustawie o prawach konsumenta w rozdziale 4.
Konsument i Sprzedawca swoimi podpisami potwierdzają prawdziwość danych.
Miejscowość ..................................., data................................, podpis konsumenta.......................................
Miejscowość ..................................., data................................, podpis sprzedawcy...................................

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Strona korzysta z plików cookies. More info