Menu

Temat ochrony danych osobowych

Informacje podstawowe

 

Administrator danych osobowych

Jesteśmy firmą Farmárik, s.r.o. z siedzibą w Bolešov 01853, Bolešov 448, SR IČO: 36745057, DIČ: 2022335249, IČ DPH: SK2022335249 i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Dane osobowe, które nam udostępnisz

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz, i oświadczamy, że nie udostępnię danych osobom trzecim.

Dane osobowe, które uzyskujemy w inny sposób niż bezpośrednio od Ciebie

W ramach naszych wspólnych kampanii marketingowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych lub w celu prawidłowego wykonania umowy lub możemy je łączyć.

Jeśli Twoje dane osobowe zostaną sprzedane innemu podmiotowi, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem. Poinformujemy Cię również o osobie, której sprzedajemy Twoje dane osobowe. Ponadto, jeśli ktoś sprzedaje nam Twoje dane osobowe, osoba/firma ta musi również powiadomić Cię o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Dane osobowe osób trzecich, które nam udostępnisz

Jeśli podasz nam dane osobowe osoby trzeciej, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie o tym tej osoby i upewnienie się, że akceptuje ona niniejsze warunki.

Dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie

Podczas odwiedzania naszej witryny możemy zbierać pewne informacje, takie jak Adres IP, data i czas dostępu do naszej strony internetowej, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach językowych. Możemy również przetwarzać informacje na temat Twojego zachowania na naszej stronie internetowej, na przykład jakie linki odwiedziłeś na naszej stronie internetowej i jaki towar przeglądałeś. Informacje o Twoich zachowaniach w sieci, w celu zapewnienia Ci maksymalnej prywatności, są anonimowe, więc nie możemy ich przypisać do konkretnego użytkownika, tj. do konkretnej osoby.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, możemy przetwarzać informacje o urządzeniu mobilnym (dane dotyczące telefonu komórkowego, informacje o ewentualnej awarii aplikacji, itp.).

 

Cookies

Automatycznie przetwarzamy również pliki cookies. Korzystamy z Google Analytics, a Twoje dane osobowe są anonimowe. Oznacza to, że pliki cookies, które mamy do dyspozycji, nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Dlatego nie jesteśmy w stanie (nawet jeśli chcielibyśmy) śledzić zachowania konkretnego użytkownika w naszej stronie internetowej.

 

Wersja dla telefonów komórkowych

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej z telefonu, tabletu lub podobnego urządzenia, optymalizujemy ją dla tych urządzeń. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak podczas uzyskiwania dostępu z komputera.

 

Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy z nastepujących powodów:

 • Zakup towarów i usług: przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby właściwie zrealizować i dostarczyć twoje zamówienie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, dzięki Twoim danym osobowym wiemy, z kim możemy się skontaktować .
 • Obsługa klienta: w przypadku jakichkolwiek pytań / wątpliwości skierowanych do nas, musimy przetworzyć Twoje dane osobowe w celu uzyskania odpowiedzi. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również przekazywane stronom trzecim (np. przewoźnikowi towarów).
 • Konto użytkownika: dzięki danym osobowym, które udostępniasz nam w swoim profilu użytkownika, otrzymasz dostęp do szeregu przydatnych funkcji (na przykład, jeśli podasz swój numer telefonu, możemy łatwo Cię poinformować, kiedy Twoje zamówienie zostanie dostarczone). Możesz zmienić wprowadzane dane osobowe w dowolnym momencie, z wyjątkiem adresu e-mail, który służy do uzyskiwania dostępu do Twojego konta użytkownika. 
 • Wykonywanie praw i roszczeń prawnych oraz kontrola organów publicznych: możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe w celu skorzystania z naszych praw i roszczeń prawnych (na przykład, jeśli masz niezapłaconą fakturę). Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy potrzebujemy ich do celów kontroli przeprowadzanych przez władze publiczne i innych równie ważnych powodów.

 

Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące regulacje prawne

Zawarcie umowy i jej realizacja

Dużą ilość Twoich danych osobowych potrzebujemy po to , abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę kupna lub inną umowę dotyczącą towarów lub usług, które chcesz u nas kupić. Jak tylko zostanie taka umowa zawarta, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zakupionego towaru, usług. Z tego powodu przetwarzamy głównie dane do faktury i dane dostawy.

Uzasadnione interesy

Twoje dane osobowe wykorzystujemy, aby udostępnić Ci odpowiednią treść, czyli taką, która Cię interesuje. Ze względu na uzasadnione interesy przetwarzamy w szczególności dane osobowe, które przetwarzane są automatycznie oraz pliki cookies.

Udostępnienie danych osbowych trzeciej stronie

Twoje dane osobowe udostępniane są osobom trzecim w nastepujących przypadkach:

 • Dostawa towarów: wybrany przez Ciebie przewoźnik nigdy nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego towaru, jeśli nie podamy mu szczegółów, gdzie i do kogo ma dostarczyć towar. Przewoźnikowi udostępnimy informacje zgodne z informacjami podanymi podczas skladania zamówienia. Informacje te objemują przede wszystkim Twoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, pod którym przewoźnik może się z Tobą skontaktować i, jeśli towary nie zostały zapłacone z góry, również kwota do zapłaty. Przewoźnik ma prawo, w odniesieniu do danych osobowych, które mu przekazujemy, do przetwarzania ich wyłącznie w celu dostarczenia towarów, a następnie natychmiastowego ich usunięcia.
 • Władze państwowe: w razie konieczności skorzystania z naszych praw Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej (np. prawnikowi). Jeżeli nam regulacje prawne lub organ rządowy nałoży obowiązek przekazania danych osobowych, mamy obowiązek to zrobić.
 • Prowadzenie rachunkowości: Twoje dane osobowe udostępniamy stronie trzeciej w celu prowadzenia rachunkowości. 

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w czasie trwania umowy między Tobą a firmą. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na które udzielono zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat lub do czasu wycofania takiej zgody.

W przypadku wyrażenia chęci odbioru newslettera, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 7 lat, dopóki nie anulujesz swojej zgody na jego dalsze wysyłanie.

Dane osobowe są niezbędne do właściwego świadczenia usług. W celu wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań, niezależnie od tego, czy zobowiązania te wynikają z umowy zawartej między nami, czy z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, mamy obowiązek przetwarzać Twoje dane osobowe, niezależnie od Twojej zgody, przez okres określony przez odpowiednie ustawodawstwo lub zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. w przypadku dokumentów podatkowych, przez co najmniej 10 lat).

Dane uzyskane za pośrednictwem konta użytkownika lub w inny podobny sposób, przetwarzamy przez czas korzystania z naszych usług oraz przez 5 lat po jego anulowaniu. Następnie przez odpowiedni okres czasu, przechowywane są jedynie podstawowe dane identyfikacyjne oraz informacja o przyczynie anulowania konta użytkownika lub dane stanowiące część postępowań operacyjnych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu, wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego nie tylko regularnie kontrolujemy ich bezpieczeństwo, ale stale ulepszamy nasze zabezpieczenia. Cała komunikacja między Twoim urządzeniem a naszymi serwerami jest szyfrowana. Dane logowania są chronione hasłem, a wszystkie twoje dane są przechowywane na serwerach w bezpiecznych centrach danych z ograniczonym, starannie kontrolowanym i audytowanym dostępem.

Staramy się stosować takie środki bezpieczeństwa, które ze względu na aktualny stan technologiczny, zapewnią wystarczające bezpieczeństwo. Stosowane środki bezpieczeństwa są następnie regularnie aktualizowane.

 

Dane osobowe osób w wieku poniżej 16 lat

Nasz sklep internetowy nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Osoba w wieku poniżej 16 lat może korzystać z naszego sklepu internetowego tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę jej opiekun prawny (np. rodzic ).

 

Jakie masz prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz prawo, w szczególności, do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawo do poprawiania lub uzupełniania Twoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu lub skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych , prawo do żądania przekazania danych osobowych, prawo do otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do usunięcia niektórych przetwarzanych przez nas danych osobowych (prawo do "zapomnienia").

 

Zmiana i uzupełnienie

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty email: info@farmarik.sk, info@farmarik.cz, lub sales@farmarik.pl.

 

Korekta

Jeśli dane, które przetwarzamy są błędne, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty email: info@farmarik.sk, info@farmarik.cz, lub sales@farmarik.pl.

 

Dostęp (przenośność)

Masz prawo dostępu do następujących informacji dotyczących Twoich danych osobowych:

 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
 • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 • Planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych.
 • Czy masz prawo wymagać od nas poprawy lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Informacje o źródle danych osobowych, jeśli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie.

 

Usunięcie danych osobowych

Możesz również poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych (ale usunięcie nie wpłynie na dane dotyczące dokumentów, które musimy zachować na mocy naszego prawa (takie jak faktury czy inne dokumenty). Jeśli Twoje dane osobowe są potrzebne do określenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń, Twoja prośba może być odrzucona (na przykład, jeśli mamy niezapłacone przez Ciebie faktury lub przebiega postępowanie reklamacyjne).

Z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków, masz prawo do usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

a. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały udostępnione.

b. Wycofałeś zgodę, na podstawie której Twoje dane osobowe byly przetwarzane i nie ma dalszych prawnych powodów ich przetwarzania.

c. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i uważasz, że w konkretnej sytuacji przeważają Twoje interesy nad naszym interesem przetwarzania tych danych osobowych.

d. Dane osobowe są przetwarzane nielegalnie.

e. Obowiązek usunięcia danych osobowych jest określony w odrębnych przepisach prawnych.

f. Dane osobowe dzieci w wieku poniżej 16 lat.

O swoje prawa możesz ubiegać się za pośrednictwem poczty email: info@farmarik.skinfo@farmarik.cz, lub sales@farmarik.pl

 

Sprzeciw

Niektóre z Twoich danych osobowych są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (patrz rozdział niniejszych warunków: " Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące regulacje prawne"). Jeśli masz konkretne powody, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść za pośrednictwem poczty email: info@farmarik.sk, info@farmarik.cz, lub sales@farmarik.pl.

 

Ograniczenie przetwarzania

Jeśli (a) odmawiasz przenoszenia Twoich danych osobowych, (b) twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, (c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do przetwarzania, ale potrzebujesz ich do określenia, wykonania lub obrony swoich roszczeń, lub (d) zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z poprzednim punktem, masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą (z wyjątkiem przechowywania lub zapisania danych osobowych, o których mowa).

 

Złożenie skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe bezprawnie, masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli w takim przypadku w pierwszej kolejności skontaktujesz sie z nami.

Skontaktować się z nami możesz za pośrednictwem poczty email : info@farmarik.skinfo@farmarik.cz, lub sales@farmarik.pl, lub dzwoniąc na nasza infolinię: +421 42 20 21 22 7.

 

Niniejsza Polityka prywatności, oraz jej części, są ważne i obowiązują od 25.05.2018 roku.

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje lub możesz dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Produkt został dodany do koszyka
Kontunuuj zakupy Zamówienie